Առաջին պահեստում երկու անգամ ավելի քարածուխ կա, քան երկրորդում: Եթե առաջին պահեստ բերենք 50 տոննա քարածուխ, իսկ երկրորդ պահեստ` 125 տոննա, ապա երկու պահեստներում էլ հավասար քանակի քարածուխ կլինի: Սկզբում քանի տոննա քարածուխ կար յուրաքանչյուր պահեստում:
Երկրորդ պահեստի քարածուխի քանակը նշանակենք x-ով, առաջինում կստացվի 2x:
2x+50=x+125
2x-x=125-50
x=75 տոննա (երկրորդ պահեստ)
2x=150 տոննա (առաջին պահեստ)
Պատ.` առաջին պահեստում կար 150 տոննա քարածուխ, իսկ երկրորդում` 75 տոննա